fbpx
 

Avís legal

Condicions generals de la pàgina web

1. Informació general


Direcció electrònica: info@navidadalacarta.com

 

2. Objectiu

L’objectiu de les presents condicions generals és regular l’accés i l’ús que puguin fer els usuaris del lloc web corporatiu de Navidad a la Carta, que actualment es troba a la URL www.navidadalacarta.com.

L’accés i l’ús de la web suposa l’acceptació de les presents condicions generals de la versió publicada en cada moment i la submissió d’aquestes.

Navidad a la Carta es reserva el dret de modificar o  actualitzar, quan es consideri oportú i sense necessitat de preavís, els continguts, els serveis i, en general, qualsevol element que integri el disseny i la configuració de la web. Instem als usuaris a llegir detingudament aquestes condicions generals cada vegada que es vulgui accedir a la web i/o utilitzar-la, ja que pot patir modificacions.

 

3. Accés i ús de la web

L’accés i l’ús de la web tenen caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a traves de la web, només poden fer-se amb un previ registre de l’usuari.

Navidad a la Carta es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís, d’interrompre l’accés a la web a qualsevol usuari per raons de seguretat, manteniment o per qualsevol altre causa, així com denegar o retirar l’accés als continguts de la web i/o als serveis.

En el cas de registres d’usuaris a traves d’identificadors i contrasenyes, aquests pertanyeran exclusivament a la persona a la que se li concedeixen. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estrica i absoluta confidencialitat i haurà d’assumir, per tant, tots els danys i conseqüències de qualsevol tipus que es derivin de la ruptura o revelació del secret.

Els usuaris queden obligats a no fer un mal us de la web ni a desenvolupar activitats contraries a les lleis, la moral, l’ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a les presents condicions generals. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts de la web, excepte en aquells casos en els que s’hagin posat mitjans o procediments a la seva disposició per a obtenir-los.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual dels continguts de la web, a títol enunciatiu però no limitatiu, la informació, les dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis fonts, tecnologia, software, estructures de navegació i altres serves o productes telemàtics són propietat exclusiva de Navidad a la Carta o, en el seu cas, de tercers, pel que l’usuari es compromet a no infringir cap dret privat de la propietat industrial o intel·lectual, i queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquests continguts, la transformació, la seva comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció o qualsevol forma d’explotació, tret que es disposi del consentiment exprés i per escrit per part de Navidad a la Carta o del titular dels drets corresponents.

Totes les senyales distintives, com marques, noms comercials o signes distintius que apareixen a la web estan protegides per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de Navidad a la Carta o de tercers, motiu pel que els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, tret que tinguin el consentiment previ i per escrit del titular de les senyales distintives.

 

5. Funcionament de la web

Navidad a la Carta podrà realitzar les modificacions que cregui convenients a la web, i podrà incloure serveis i continguts addicionals als actuals o, en el seu cas, suprimir-los. Navidad a la Carta podrà modificar la web quan ho consideri oportú i podrà bloquejar l’accés a tots o a part dels usuaris per portar a terme les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. Navidad a la Carta no serà responsable en cap cas del funcionament inadequat del sistema si és per causa d’una configuració defectuosa dels equips de l’usuari o de la seva capacitat insuficient per suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder utilitzar el servei.

Navidad a la Carta es compromet a fer tots els esforços possibles per mantenir actualitzada la informació i els continguts que introdueixi a la web, si bé l’usuari sap que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclosos en la web que, en tal cas, Navidad a la Carta solucionarà el més aviat possible una vegada tingui el coneixement de la seva existència.

 

6. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per part de l’usuari d’Internet i de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts en la web exclusivament per a les seves necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial o professional dels serveis als que té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la web, excepte en el cas de que s’hagi obtingut el consentiment exprés de Navidad a la Carta. L’usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats de la web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als usuaris cap a altres serveis competidors.

Navidad a la Carta no serà en cap cas responsable de l’ús que realitzi l’usuari de la web. L’usuari s’abstindrà de portar a terme qualsevol conducta en l’ús de la web o dels recursos posats a la seva disposició que atemptin contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Navidad a la Carta o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit i atempti contra la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Navidad a la Carta davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ells com a conseqüència del mencionat ús. L’usuari s’abstindrà de portar a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de Navidad a la Carta, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol alteració de la xarxa, el sistema o els equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb fins comercials o publicitaris, així com desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

 

7. Enllaços

La web pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents a Navidad a la Carta. En aquests casos, Navidad a la Carta actua com a prestador de serveis de intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs web enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d’aquests llocs web i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència.

Si algú vol establir un enllaç amb destí a la web de Navidad a la Carta, no li cal autorització escrita prèvia, a no ser que es vulgui incorporar en un lloc web amb informació o contingut il·lícit o que siguin contraris a la moral, l’ordre públic o a les normes socials generalment acceptades. En tal cas, es prohibeix la inserció de l’enllaç en tals webs.

 

8. Responsabilitat

L’usuari haurà de respondre als danys i prejudicis que Navidad a la Carta pugui patir com a conseqüència del incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les condicions i obligacions establertes en aquest avís legal o en les condicions particulars d’aplicació en cada cas.

La informació continguda a la web pot no ser correcte, bo i els esforços que es realitzen per a que així ho sigui en tot moment, i no es pot garantir l’absència de virus. Per aquest motiu, Navidad a la Carta no es responsabilitza dels danys i prejudicis que es puguin ocasionar derivats dels errors continguts a la web, ni dels continguts, el funcionament o l’exactitud dels enllaços a altres pàgines web.